چورس روستای تاریخی و گردشگری
دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش راکنیم آباد

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1 آذر 1397
خرابی هایی که عثمانی ها از دوره شاه طهماسب بر خوی وارد کرده بودند این شهر ارزش و موقعیت خود را از دست داد و به تدریج مرکزیت منطقه به چورس که کمترمورد چپاول و غارت قرار گرفته بود منتقل شد.

تا در زمان سلطان حسین صفوی پادشاه آخر صفویان حاکم نشین امرای دنبلی بوده است که در سال 1017سلمان سلطان سوءباشی که حاکم الکای چورس بود با استمداد از بیگلربیگی تبریز با 500کس به ارجیش تاخت در این حمله محمدپاشا حاکم ارجیش اسیر شد و دست بسته به تبریز فرستاده شد.

  شرح کامل وقایع سلمان خان و حاکم بودنش در چورس در عالم آرای عباسی نوشته اسکندر بیگ منشی بطور کامل بیان شده است.

بعد از 22سال حکومت سلمان خان در سال 1040در گذشت و پسر زاده اش ایوب خان به فرمان شاه صفی بر جای او نشست و حاکم سلماس ،چورس و نه بلوک تابعه و ایل دنبلی گردیدوایوب خان در حمله سلطان مراد چهارم در سال 1045 مردانگی ها کرد.

شاه صفی فرمان داد که شاه بنده خان بیگلر بیگی تبریز دختر خود را به ایوب خان بدهد و با جلال و شکوه روانه چورس نماید.

آبادانی و اهمیت چورس از دوره سلمان خان شروع شده بودو در دوره ایوب خان و پسرش مرتضی قلی خان بزرگ ادامه یافت.ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ