چورس روستای تاریخی و گردشگری
دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش راکنیم آباد

جامعه بزرگ کارکنان و کارمندان چورس در کلیه ادارات دولتی
لطفادر ادامه مطلب ببینید
-دکترجعفرآهنگری استاددانشگاه  

-حیدرآهنگری فرمانداری خوی

-کریم آفتابی سپاه 

-احمداقازاده مخابرات

-حکیمه احمدپورشبکه بهداشت خوی

-لیلااحمدپورثبت اسنادخوی

-اقاجان احمدزاده تعاون روستایی

-حسین احمدزاده دانشگاه افسری تهران

-سرهنگ علیرضااسماعیل نژادرییس پلیس شهرستان نقده

-سعید اسماعیل نژادجانباز باز نشسته ارتش

-مهدی اسدزاده لیسانس پرستاری و فوق لیسانس بهداشت روان کارمند مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آ.شرقی(سوپر وایزر)

-رحیم اشرفی پرستار

  -خانم اسدزاده پرستار

-خانم اسکندرنژادپرستار(خوی)

-علی اصغرپورسپاه چایپاره

-اسلام اصغرپورنیروی انتظامی تبریز

-مجیداصغرنژادفرمانداری چایپاره

-مسعود اصغرنژاد سرهنگ ارتش

-دکترسعیداصلان آبادی رییس بیمارستان تخصصی کودکان تبریز

-مجیداصلان آبادی رییس تربیت بدنی دانشگاه تبریز

-مسعوداصلان آبادی معاونت سرپرستی بانک ملت در تبریز

-سرهنگ اشرفی از فرماندهان زرهی ارتش

-سعید اشرفی استاد دانشگاه

-ایوب ایوبی اداره اقتصادو دارایی خوی

-مصطفی اکبرزاده اداره گازچایپاره

-مهندس رمضان اکبری آذرجهاد کشاورزی شهرستان خوی

-آقای اوجاقی کارشناس باغداری در اداره کل جهاد کشاورزی استان

-مهندس بهروان شاعل در تراكتور سازی تبریز

-علی پورحسین کارشناس دادگستری

-نسرین پورحسین کارمندبهداشت

-دکترسیروس پوررحیم در بیمارستانهای تبریز

-آقای غلامحسین پورمحمد سرهنگ خلبان

-آقاپورمحمدتعاون روستایی

مهدی پور رضا -کارمند دادگستری

-مهندس پریرودرجهادقوروق

-حسین تقی نیا مخابرات چایپاره

-خانم تیمورزاده در پیام نورخوی

-نقی جلال زاده شهرداری چایپاره

--اسماعیل جلیلی اداره جهادکشاورزی

-یاسین جلیلی بیمارستان چایپاره

-فریدون جعفری اداره گازخوی

-احمدجعفرپوردرسپاه ارومیه

-مهدی جعفرپور پاسدارخوی

-حمزه جعفرپور دکترای تغدیه-بیمارستان عارفیه ارومیه

-حبیبی شهرداری ارومیه

 -محمود حسن پور معاون شبکه بهداشت شهرستان خوی

-جلیل حسن پوربیمه ایران تبریز

-علی حسن پوردانشگاه ارومیه

-قاسم حسن نژادنیروی انتظامی

-قاسم حسن نژادنیروی انتظامی

 -حسن نژادسپاه ارومیه

-قربان حسین پورمخابرات خوی

-سکینه حسینی شبکه بهداشت

-میرصادق حسینی درامنیت پروازفرودگاه تبریز

-میرقاسم حسینی مدرس دانشگاه پیام نور

-حسینی استاددر دانشگاه پیام نورخوی

-میرمحمدحسینی هواشناسی

-میرمحمد حسینی در نیروی انتظامی(ارومیه)

-مالک ذکیلی سپاه چایپاره

-زهراذکیلی سپاه چایپاره

-ابوذرذکیلی شرکت نفت خوی

  جهانگیر رستمی آزمایشگاه تهران

-جوادروستایی اداره گازچایپاره

-عباس رسولی نظامی ارتش

-بابک رسولی راهنمایی و رانندگی خوی

-امین رسولی نیروی انتظامی درماکو

-ناصررسولی نیروی انتظامی درچورس

 رسولی یکی از پیمانکاران موفق استان بوشهر

 -مرحوم محبوب رضازاده تعاون روستایی ارومیه

-جوادرحیمی بانک ملی خوی

-آقای رحیمی بانک خوی

امیر رنجبری ارتش

سعید رزمخواه ارشد اقتصاد و کارمند بانک در تبریز

جبرائیل رزمخواه دانشجوی علوم آزمایشگاهی تهران

محمد رزمخواه دانشجوی معماری سراسری ارومیه

خانم رزمخواه دکتر مامایی در خوی

-محرم زینال زاده آب و فاضلاب روستایی چایپاره

-جبراییل زینال زاده بیمارستان شهیدمدنی خوی

-میکاییل زینال زاده بانک رفاه قره ضیاالدین

-صفدر زینالی مخابرات تهران

اسلام زینالی اداره گاز تهران

-ستارزینالی تهران

-حیدرزینالی نظامی تهران

-اکبرزینالی تهران

-عسگر زینالی مخابرات تهران

-روح اله زینالی نیروی انتظامی تهران

-محمد زینالی راهنمایی و رانندگی تهران

-آقای ستارزاده استانداری اردبیل

-آقای ستارزاده بهداشت درمان

-علی سلطانبیگی سازمان مسکن وراه سازی تبریز

-اکبرسلطانبیگی پرستاردرتبریز

-حسن سلمانزاده کمیته امداد

-مرتضی سلمانزاده بانک سپه

-سرگردروح الله سلیمانی درنیروی انتظامی

-رقیه سلیمانی کمیته امداد

کریم سلیمانی تکنسین اتاق عمل

-دکترمیرمهدی سیداشرفی متخصص جراحی فک وصورت واستاددانشگاه

 -دکترمیرحجت سیداشرفی متخصص گوش،حلق،بینی در بیمارستان امام خمینی ارومیه

-میرسجادسیداشرفی مدیرکل سازمان ملی زمین ومسکن ایران

-سعیدشکورزاده فرمانداری خوی

-مهدی شکورزاده پتروشیمی

-صمدشکورزاده رییس بانک ملت

-محمودشکورنژاددادگستری تبریز

-خانم شکورنژاد معاون بانک در تهران-

-صیام شکورنژادارتش ارومیه

 -زهراشکوری کارمندبهداشت ودرمان

-شکورشکوری معاون وزیرومدیرکل جهادکشاورزی

-عباسعلی شکوری اداره گازچایپاره

-اسدشکوری شرکت نفت ارومیه

-میرقادرشفیعی پاسداردرخوی

-میرعادل شفیعی حسابدار بیمارستان طالقانی ارومیه ،

-میرمهدی شفیعی نیروی انتظامی سلماس

-میرمحمدشفیعی دردانشگاه شهید بهشتی ارومیه

-میرسجادشفیعی بهداشت و درمان

-میرحجت شفیعی پرستار(تهران)

-حیدرشفیعی فرمانده نیروی انتظامی پلدشت

-میکاییل شهبازی فرمانداری خوی

-جبراییل شهبازی شهرداری قره ضیالدین

-عادل شهبازی دادگستری ارومیه

-نورالله شهبازی شبکه بهداشت خوی

-خانم شفیعی پرستار

-دکتر اکبر شیرزاد استاد دانشگاه ومعاون آب وفاضلاب 

 -لیلا طاهری پرستار(خوی)

-رضا طاهری مهندسی الکترونیک در پایگاه شکاری تبریز

مرحوم خلبان علی طالب نوه سی

-سعیدطالبی نیا مسوول امور روحانیون اوقاف کل کشور

-اکبرطالبی نیاتهیه کننده رادیومعارف

-اسماعیل طالب نوسی (سروان - راهنمایی و رانندگی )

-غلامرضا طالب نوسی (گمرک سرو-ارومیه)

-سمیه طاهری بیمارستان چایپاره

-حاجیه طاهری بیمارستان چایپاره

-محمد طاهری مدیر عامل شرکت حمل ونقل

-محمدطاهری درتبریز

-آقای طاهری شبکه بهداشت خوی

-مصطفی علیپوردانشگاه ارومیه

-آقای علیپورنظامی در اردبیل

 -مسعود علیپور دکترای زمین شناسی در سازمان زمین شناسی کشوروهیات علمی دانشگاه شاهرود

 -نبی عباسلویی بانک در تهران

-بهمن عباسلویی دانشگاه افسری تهران

 -جبراییل عارف نیا سپاه مهاباد

-مقصودعارف نیا زندان خوی

-مرتضی عارف نیا نظامی تهران

-مهدی غفاری بهداشت و درمان

-خانم دکترفضلی استاددانشگاه فرهنگیان

-فاطمه فرجی بهداشت و درمان

-مهندس فانی جهادخوی

-علی فضلی سپاه ارومیه

-قادرقاضی نژادشهرداری قره ضیاالدین

-مرحوم قاضی نژادشهرداری قره ضیاالدین

-آقای قاضی نژادشهرداری قره ضیاالدین

حسین قاضی نژاد در راهنمایی و رانندگی كرج و

-فاطمه قاضی نژاد بهداشت ودرمان

آرزو قاضی نزاد پرستار تبریز 

-روح الله قربانزاده بیمه خدمات درمانی

-محمدقربانزاده بیمه خدمات درمانی

-قربانزاده کمیته امدادخوی

-مریم کریمی پرستار(خوی)

-کریمی پرستارخوی

--خانم کریم پورپرستار(خوی)

-اکبرکریم زاده برق چایپاره

-ابراهیم محمدرضایی جهادکشاورزی

-اژدرمحمدرضایی جهادکشاورزی

-جلیل محمدرضائی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک شاغل در کارخانه آمیکو

-رحیم مهدی نژادسازمان مسکن وراه سازی تبریز

-حامدمهدی نژاددانشگاه افسری تهران

-داودمهدی نیاپرستاردرتبریز

-مهدی مهدی نیا بیمارستان تبریز

-محمدمهدی نژاداداره اقتصادو دارایی

-سرگردمیرصفرموسوی درنیروی انتظامی

 -اسماعیل مهدی پوراداره گازخوی

-الهوردی مهدی پوراقتصادودارایی خوی

-خانم موسی پورپرستار (ارومیه)

-حیدرمحمدجعفری معاون فرهنگی سپاه

-غلامحسین ملازاده جهادخوی

-مجیدملازاده درسازمان تامین اجتماعی شعبه 3تبریز

-  ملازاده فرمانداری خوی

 -پرویزنبی زاده بیمارستان چایپاره

-مرتضی هلالی نیروی انتظامی

-مصطفی هلالی پست بانک چورس

-مرتضی هلالی نیروی انتظامی درچایپاره

-آقای هلالی نظامی خوی

 -جیران نژادعلی کارمندبهداشت ودرمان

-یاسرنژادغلامعلی سپاه ارومیه

-نژادکاظم سپاه خوی

-روح الله نظری اداره گازچایپاره

-حسین نژادنجف مخابرات چایپاره

-مرحوم احمدنژادنجف آب وفاضلاب ارومیه

خلیل یعقوبی دارایی ارومیه

-یوسف پورشهرداری خوی

-حسین یوسف زاده(تبریز)

 -خانم یوسف زاده پرستارچایپاره

-اردشیر یوسف زاده در استانداری آذربایجانغربی

-آقای عباسعلی یوسف زاده سرهنگ خلبان
فاطمه حسینی پرستار ماکو
زهرا شکورنژادپشتیبانی بانک ملت  تبریز

مجتبی اصغری .پشتیبانی بانک ملت تبریز

وحید حسینی پشتیبانی بانک ملت  تبریز

مرتضی اصغری کم بهیار بیمارستان شفا

حسین واحدی دانشجوی دندانپزشکی

خلیل قربانراده کارمند نیروی هوایی پایگاه شکاری تبریز

علی طاهری چورسی سرهنگ نیروی انتظامی که جدیدابازنشسته شد

میرمحمد حسینی چورسی رییس پست قرضیاالدین


مهرداد حسینی فوریت پزشکی در سیستان وبلوچستان نیروی دریایی

سجاد اصغری نیروی دریایی در انزلی

ناصر حسین پور مهندس سد تو ارومیه ونقده و میاندواب و جانباز هستن


مریم اصلان پنجه انتقال خون بیمارستان امام رضا پرستار

خانم ستاره فکری اول دبیر بازنشسته

- خانم منظره فکری دبیر تبریز-


 


برچسب ها: چورس، مفاخرچورس، دکتر اصلان آبادی، کارکنان و کارمندان چورسی، احداث هتل در چورس،
ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ