چورس روستای تاریخی و گردشگری
دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش راکنیم آباد

مرتبه
تاریخ : جمعه 31 فروردین 1397
آورده اند که خر و اسبی با هم می رفتند.
خر، اسب را ندا کرد و گفت ای یار، اندکی از بار من بستان، وگرنه زیر این بار گران که پشت مرا دو تا کرده است هلاک خواهم شد.
اسب، التماس او قبول نکرد.

لاجرم، خر مسکین تاب تحمل بار گران نیاورده و بر جای خود سرد شد.
صاحب خر، پوست از تنش برکنده، هم بار خر و هم چرمش بر پشت اسب نهاد.
اسب با خود گفت چون به سبب بدخویی، برادر مسکین خود را در وقت محنت مدد نکردم، به باد افراه (جزا و مکافات و انتقام) آن گرفتار آمدم.


(خلاصه): در وقت محنت، ابنای روزگار را مدد کردن، امری معقول و بر جای خود باشد.


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 29 فروردین 1397
روزی دو مسیحی خسته و تشنه در بیابان گم شدند.ناگهان از دور مسجدی را دیدند.


 دیوید به استیو گفت: به مسجد كه رسیدیم من میگویم نامم امین است
 تو بگو نامم محمد است. استیو گفت: من به خاطر آب نامم را عوض نمیكنم.

به مسجد رسیدند. ملا گفت نامتان چیست؟ یكی گفت نامم استیو است
 و دیگری گفت نامم امین است.
ملا گفت: برای استیو آب بیاورید و امین جان، چون ماه رمضونه باید تا افطار وایسی!!!!ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 28 فروردین 1397


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 28 فروردین 1397


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
توقیف اموال،انبارها و ریختن وسایل و بالابرهای شرکت تعاونی
 روستای تاریخی وگردشگری چورس
 به بیرون از ساختمان توسط طلب کار شرکت


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
بازدیدمحمدی فرماندارچایپاره به همراه بخشدارحاجیلار و کارشناسان فرمانداری از زیرساخت های موجود و مراحل آماده سازی شهرحاجیلاربرای افتتاح شهر وشهرداری


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
مسابقه دوستانه فوتسال ما بین تیم های :
گمرک چایپاره  - منتخب شوط
(حاضر در مسابقات لیگ دو کشور)
چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸ عصر
سالن امام علی(ع) شهرستان چایپاره


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 28 فروردین 1397
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺿﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟
ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ . ﺍﺑﺪﺍ ﺩﺳﺖ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ . ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ . ﺑﻌﺪﻇﻬﺮﻫﺎ ﻫﻢﺩﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﺪ .

ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩﻡ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ چنین ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﻭﺿﻊ ﭘﺴﺮﺕ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ ؟
ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻩ ﺍﻭﻩ !!! ﺧﺪﺍ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﮑﻨﺪ ! ﺑﻼ ﺑﺪﻭﺭ ، ﯾﮏ ﺯﻥ ﺗﻨﺒﻞ ﻭ ﻭ ﻭﺍﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ . ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﺨﻮﺭﺩ .
ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺩﻫﻦ ﺩﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻌﺪﻇﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﺗﺎ ﻏﺮﻭﺏ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ ﮐﭙﯿﺪﻩ ! ﻋﺼﺮ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺗﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮔﺮﺩﺵ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ، ﭘﺴﺮﻡ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺍﺳﺖ


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397
رسول اکرم(ص):

"بدترین مردم کسى است که بر خانواده‌اش سختگیر باشد "


گفتند اى رسول خدا!
سختگیرى بر خانواده چگونه است؟

پیامبر(ص) فرمودند:
مرد وقتى وارد خانه شود، همسرش از او هراسان و فرزندان از او گریزان شده، فرار کنند و چون بیرون رود همسرش شاد شود و خانواده‌اش با یکدیگر انس گیرند!


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 26 فروردین 1397
ناشنوایی خواست به احوالپرسی بیماری برود. با خودش حساب و کتاب کرد که نباید به دیگران درباره ناشنوایی اش چیزی بگوید و برای آن که بیمار هم نفهمد او صدایی را نمی شنود باید از پیش پرسش های خود را طراحی کند و جواب های بیمار را حدس بزند.
 
پس در ذهنش گفتگویی بین خودش و بیمار را طراحی کرد . با خودش گفت « من از او می پرسم حالت چه طور است و او هم خدا را شکر می کند و می گوید بهتر است . من هم شکر خدا می کنم و می پرسم برای بهتر شدن چه خورده ای . او لابد غذا یا دارویی را نام می برد. آنوقت من می گویم نوش جانت باشد پزشکت کیست و او هم باز نام حکیمی را می آورد و من می گویم قدمش مبارک است و همه بیماران را شفا می دهد و ما هم او را به عنوان طبیبی حاذق می شناسیم.
 
مرد ناشنوا با همین حساب و کتاب ها سراغ همسایه اش رفت و همین که رسید پرسید حالت چه طور است ؟ اما همسایه بر خلاف تصور او گفت دارم از درد می میرم. ناشنوا خدا را شکر کرد. ناشنوا پرسید چه می خوری ؟ بیمار پاسخ داد زهر ! زهر کشنده ! ناشنوا گفت نوش جانت باشد. راستی طبیبت کیست؟ بیمار گفت عزرائیل ! ناشنوا گفت طبیبی بسیار حاذق است و قدمش مبارک. و سرانجام از عیادت دل کند و برخاست که برود اما بیمار بد حال شده بود و فریاد می زد که این مرد دشمن من است که البته طبیعتا همسایه نشنید و از ذوقش برای آن عیادت بی نظیر کم نشد.
 
مولانا در این حکایت می گوید بسیاری از مردم در ارتباط با خداوند و یکدیگر ، به شیوه ای رفتار می کنند که گرچه به خیال خودشان پسندیده است و باعث تحکم رابطه می شود اما تاثیر کاملاً برعکس دارد.


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
شعری بمناسبت ورود فرماندارمحترم شهرستان چایپارا به چورس
که از طرف مردم نیک اندیش چورس تقدیم میکنم.آقای فرماندار چورسا خوش گلدیز.   
نیسان یاغیشینی هدیه گتیردیز.


اول گلیشینیز چورسا اوغورلی اولدو.
چورسلولارا بیوک افتخار وردیز.
اون مین ایل تاریخی اولان بو شههر.
باغلاری بارلیدیر داغلاری گوهر.قلعه لرباش باشا چاتیب چون سپر.
تاریخین موزه سی  چورسا خوش گلدیز.


چورسلولارا بیوک افتخاروردیز.
داغلارین دؤشونده یاتان بو اصلان.


چایپارا شهرینده گوزه ل بیراورمان   
دوستاقدا یاشاییر چورس آدلا قاپلان.

 
گلیشینیز چورسا روح وردی هم جان.
شهیدلریوردونا سیزخوش گلدینیز
چورسلولارا بیوک افتخار وردیز.  


گلیشینیزتاریخده ایزلرقویاجاق.
عصیرلردن گلن قوجامان چورسدا.
چورسا چایپاریا ایدن خدمتیز.

 
تاریخده حک اولوب دائم قالاجاق.
آقای فرماندارچورسا خوش گلدیز
چایپاریا بیوک افتخار وردیز

                 
منظورازدوستاق واقع شدن چورس دربن بست  است.


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی


Image result for ‫دکتر مسعود اصلان آبادی‬‎

جناب آقای #دکتر_مسعود_اصلان #آبادی
 از مفاخر روستای تاریخی و گردشگری چورس


انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را
به عنوان #مدیر_کل_امور_شعب_بانک ملت کل کشور

 را تبریک عرض نموده 
و موفقیت های روزافزون شما را در امورمحوله ازخداوندمتعال خواستاریم.

از طرف یوسف غیورزاده چورسیارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
امام جمعه چایپاره: پیام رسان‌های خارجی قابل اعتماد نیستند و امنیت اجتماعی ندارند
/با توجه به منویات رهبری هیچکس حق ندارد اطلاعات و اسرار مردم در پیام رسان را پخش کند.


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
 جلسه تعیین تکلیف میراب و ناظر چشمه ایشیق بلاقی چورس که در مسجد جامع با حضور رئیس اداره آبفای روستایی شهرستان چایپاره، مهندس زینالزاده برگزار شد.

 جلسه انتخابات میراب و ناظر چشمه ایشیق بلاقی چورس که در مسجد جامع با حضور رئیس اداره آبفای روستایی شهرستان چایپاره، مهندس زینالزاده برگزار شد.
آقای تقی جلال زاده به عنوان میراب و آقایان ابراهیم جعفری اسلام مظاهری عباسعلی اکبری آذر حاج حسن حسنپور حسین نژاد غلامعلی به عنوان ناظرانتخاب شدند.


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی


ارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
آخرین مطالب
(تعداد کل صفحات:4)      [1]   [2]   [3]   [4]  

آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ